Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan privacy en online veiligheid. Daarom doen we ons uiterste best om de gegevens die u met ons deelt te beschermen.  Wij gaan uit van de volgende principes:

– zorgzaam omgaan met uw privégegevens
– transparantie over hoe wij met uw gegevens omgaan
– uw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk
– wij delen uw gegevens niet met derden zonder u daarover te informeren

Correspondentie

Voor correspondentiedoeleinden tussen u en Parnassia, Events&Meer worden uw contactgegevens gevraagd. Deze gegevens worden alleen aan u gevraagd wanneer u ons per e-mail of telefonisch benaderd en er op enige wijze een overeenkomst tussen beide partijen tot stand komt. Informatieverzoeken welke via de website of telefonisch bij ons binnenkomen worden niet geregistreerd zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Van uw bezoeken aan de website www.parnassia-events.nl worden geen registraties gedaan.

Uw contactgegevens worden bewaard op beveiligde omgeving om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Derden

Indien Parnassia, Events&Meer via derden (leveranciers) uw gegevens ontvangt, gaan wij ervanuit dat zij deze rechtmatig van u hebben ontvangen en dat u heeft ingestemd met het delen van uw gegevens aan derden (in dit geval Parnassia, Events&Meer).

U kunt Parnassia, Events&Meer altijd verzoeken uw data uit onze bestanden te wijzigen of verwijderen, via ons contactformulier.

—— IMPRESSIE

Achter de schermen